W.S.V. "Waalwijk '82"

Wandelsport vereniging

Opgericht 20 oktober 1982


Koninklijke Wandel Bond Nederland
  • 1e Winterserietocht 2024/2025 op 27 oktober 2024
  • 1e Winterserietocht 2024/2025op 27 oktober 2024
  • PINNEN MAG (graag zelfs)Voortaan is pinnen mogelijk op het startbureau.
  • 40e Halve Zolen Wandeltocht op 1 & 2 juni 2024
  • 40e Halve Zolen Wandeltocht op 1 & 2 juni 2024
  • PINNEN MAG (graag zelfs)Voortaan is pinnen mogelijk op het startbureau.
  • 40e Halve Zolen Wandeltocht op 1 & 2 juni 2024
  • 40e Halve Zolen Wandeltocht op 1 & 2 juni 2024
  • 40e Halve Zolen Wandeltocht op 1 & 2 juni 2024
  • PINNEN MAG (graag zelfs)Voortaan is pinnen mogelijk op het startbureau.
Reglement Wandeltochten


 

Verkort reglement:

Volledig reglement ter inzage op startbureau

1. De wandeltochten worden georganiseerd door een lidorganisatie van KWBN.

2. Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.

3. De Deelnemer dient de aangegeven route te volgen.

4. Aanwijzingen van de organisatie, politie, hulpdiensten dienen te worden opgevolgd.

5. De Organisator is behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van Deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de Deelnemer geleden nadeel.

6. De Deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden.

7. Deelnemer verleent middels Inschrijving onvoorwaardelijke toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de Wandeltocht gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd, met inachtneming van het privacy beleid dat de Organisator daarvoor hanteert.

8. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Organisator.

In het kader van de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming het volgende;

Op uw startkaart verzoeken wij u, uw naam en woonplaats te plaatsen.
Op deze kaart staat een controlenummer vermeld.
Dit nummer komt ook op uw controlekaartje te staan.
Na de wandeltocht wordt uw startkaart vernietigd.